Category - Kearifan Lokal

Kearifan Lokal

PERIBAHASA BANJAR

Biar batihang haur asal rumah saurang, tihang ulin mun rumah urang “Rumah kita tiangnya kayu biasa, tapi milik kita. Sekalipun tiangnya ulin, adalah kepunyaan...